השתלמויות שהקבוצה עורכת הינם בהתנדבות, על מנת להעלות את המודעות האזרחית ולתת כלים אמתיים לחסכון עצום והתמודדות ראויה עם העידן החדש- התארכות החיים, קיצור משך ההעסקה והעלאת נטל המס האישי לשיא מאז קום המדינה.

ההדכות מתקיימות באם יש יותר מ- 100 משתתפים.

על משתתף משלם רק את עלות הקפה והעוגה. (דמי רצינות). ההרצאה ניתנת כשירות לציבור.

מטרתנו היא שתצא מהמפגש, יודע ומבין איך והיכן לעמוד על זכויותיך בקלות, ולחסוך סכומי עתק הנגבים ממך שלא לצורך.

סכומי אלו מתאספים עד כדי מאות אלפי שקלים לאורך השנים.