06/06/2019

תקציר הרצאה של רענן פז יו"ר קבוצת תמוז


כנס השופטים הארצי לדיני משפחה

 


יו"ר ומייסד הקבוצה, מר רענן פז, התנדב לסייע לכבוד  השופטים בדיני משפחה בנוגע להגנה על הציבור הן בגירושין ופירוד כלכלי והן בהדרכה ופיקוח על  אפוטרופוסים למבוגרים קטינים וחולים.

הכל במטרה – להבטיח לאנשים שאינם מבינים או יכולים להגן על זכויותיהם הכלכליות והרפואיות  – סיוע מקצועי ואוביקטיבי, הדרכה ופיקוח למניעת נזק בתום לב/בזדון של מאות אלפי ₪ ולמעלה מכך ו כדי להגן על מי שנתנו את חייהם בידי בית המשפט והאפוטרופוס.

החוק החדש לחלוקת חסכון פנסיוני 2014https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_070.htm